Centrální akvizice

Akvizice knih snadno, ekonomicky a chytře.

O projektu

Centrální akvizice optimalizuje a usnadňuje nákupy knih pro knihovny.

Efektivní knihovna společně se spolupracujícími distributory lépe plní svoje poslání a přispívá k rozvoji naší společnosti.

Snadno

Jednoduché rozhraní pro nákup od všech zapojených distributorů.

Není tedy třeba používat a prohledávat jednotlivé e-shopy distributorů samostatně. Vše je na jednom místě.

Ekonomicky

Nákup bez prostředníků vždy přímo od distributorů. Centrální akvizice je pomocníkem knihovny, nikoliv jen dalším prostředníkem nebo eshopem. Objednávky i faktury jsou vždy přímo mezi knihovnou a distributorem.

Chytře

Doporučování nákupu na základě analýzy dat zapojených knihoven.

Knihovny mohou optimalizovat další nákupy na základě analýzy zájmů vlastních čtenářů, současných trendů

a centrální databáze efektivnosti výpůjček zapojených knihoven.


Jak to funguje

Propojujeme knihovny, distributory knížek a čtenáře pomocí vhodných nástrojů. ​

Využíváme analýzy informací všech zapojených knihoven a jejich čtenářů.

Snadno

 1. Jednoduché rozhraní pro nákup od všech zapojených distributorů. Není tedy třeba používat a prohledávat jednotlivé e-shopy distributorů samostatně. Vše je dostupné na jednom místě - v případě provozu knihovního systému Tritius dokonce přímo v tomto systému.

 2. Jednodušší akvizice díky přímému propojení knihovního systému se systémem distributorů. Zadanou objednávku přímo odesíláte do systému distributora, není třeba posílat objednávku zvlášť emailem apod. Jakmile knihy dorazí, můžete je snadno zaevidovat rovnou v knihovním systému. Odpadá tedy duplicitní přepisování. a máte vždy k dispozici všechny důležité informace. Samozřejmý je také okamžitý přehled o již nakoupených titulech a jejich počtech.

Ekonomicky

 1. Nákup bez prostředníků vždy přímo od distributorů. Projekt Centrální akvizice je pomocníkem knihovny, nikoliv jen dalším prostředníkem nebo eshopem. Objednávky i faktury jsou vždy přímo mezi knihovnou a distributorem.

 2. Centrální akvizice respektuje nasmlouvané obchodní podmínky mezi knihovnou a distributorem. Pokud knihovna má s distributory nasmlouvané vlastní obchodní podmínky, systém je bude respektovat a knihovna stále může využívat výhod Centrální akvizice.

 3. Zapojení distributoři poskytují výhodné základní obchodní slevy pro všechny knihovny. Toho mohou využít zejména malé knihovny, které nemají nasmlouvané vlastní obchodní podmínky.

Chytře

 1. Analýza dat zapojených knihoven umožní knihovnám další zvyšování jejich efektivity. Knihovnám dosud chyběl nástroj, jak tyto informace sbírat a následně využít.

 2. Vhodné nákupy do vaší knihovny systém automaticky doporučí
  na základě analýzy zájmů
  vlastních čtenářů, současných trendů a centrální databáze efektivnosti výpůjček zapojených knihoven.

 3. Centrální akvizice nenahrazuje práci odborníka. Naopak mu poskytuje důležité informace pro lepší a snadnější rozhodování.

Chci to vyzkoušet

(+420) 777 251 715

Tritius Solutions a.s.

Vodní 258/13

602 00 Brno